Đang tải dữ liệu ... ...
GIỜ MỞ CỬA : Thứ 2 - thứ 7: Từ 8h30 đến 20h30 | Chủ nhật: Từ 8h30 đến 17h00
HOTLINE : 0978.282828 SERVICE: 099.7777776

                                                 

      CẬP NHẬT NGÀY:  18- 01 -2018(giá máy mới)

           Bảo hành 1 năm đối với máy mới và 6 tháng đối với máy cũ(+700k)                                                       

                        Khách cần gọi:[IMG] 0978.28.28.28 [IMG] để đặt hàng ngay nhé!!!                                      

- Máy mới: Chưa active, active online, chưa qua sử dụng, nguyên seal.

- Máy 99%: gần như mới, có trầy nhẹ. Còn rất đẹp.

Sản PhẩmĐơn GiáTình TrạngGhi ChúĐặt mua
iPhone X New Full box hàng Mỹ (Hot)
Phone X 64GB Gray 28.500 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
Phone X 64GB Silver

29.500

LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
Phone X 256GB Gray 31.300 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
Phone X 256GB Silver 32.500 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
iPhone 8 New Full box hàng Mỹ
iPhone 8 64GB Gold 17.400 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
iPhone 8 64GB Silver 17.100 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
iPhone 8 64GB Black 17.400 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
iPhone 8 256GB Gold/Silver/Black 20.000/19.800/19.800 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
                                                                        iPhone 8 Plus New Full box
iPhone 8+ 64GB Gold 21.000 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
iPhone 8+ 64GB Silver 20.800 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
iPhone 8+ 64GB Black 20.800 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
iPhone 8+ 256GB Gold/Black/Silver 23.200/22.400/22.400 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
                                                        iPhone 7 New Full box
iPhone 7 32GB Rose Gold/ Gold 13.800 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
iPhone 7 128GB Rose Gold/ Gold

15.800

LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
iPhone 7 256GB Rose Gold/ Gold

16.900

LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
 
iPhone 7 32GB Silver 13.800 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
iPhone 7 128GB Silver 15.800 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
iPhone 7 256GB Silver 16.900 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
 
iPhone 7 32GB Black 13.800 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
iPhone 7 128GB Black 15.800 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
iPhone 7 256GB Black 16.900 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
 
iPhone 7 128GB Jet Black 15.700 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
iPhone 7 256GB Jet Black 16.400 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
         
iPhone 7 128GB Red 16.400 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
iPhone 7 256GB Red 17.400 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
 iPhone 7 Plus Full box
iPhone 7 +32GB Rose Gold/ Gold 16.400 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
iPhone 7 +128GB Rose Gold/ Gold 18.500 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
iPhone 7 +256GB Rose Gold/ Gold 19.500 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
 
Phone 7 +32GB Silver 16.400 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
iPhone 7 +128GB Silver 18.500 LL/A Máy mới 100%. Chưa active. Đặt mua
Phone 7 +256GB Silver 19.500 LL/A Máy mới 100%. Chưa active. Đặt mua
 
iPhone 7+ 32GB Black 16.400 LL/A Máy mới 100%. Chưa active. Đặt mua
iPhone 7+ 128GB Black 18.500 LL/A Máy mới 100%. Chưa active. Đặt mua
iPhone 7+ 256GB Black 19.500 LL/A Máy mới 100%. Chưa active. Đặt mua
         
iPhone 7+ 128GB JetBlack 18.400 LL/A Máy mới 100%. Chưa active. Đặt mua
iPhone 7+ 256GB JetBlack 19.000 LL/A Máy mới 100%. Chưa active. Đặt mua
         
iPhone 7+ 128GB Red 19.300 LL/A Máy mới 100%. Chưa active. Đặt mua
iPhone 7+ 256GB Red 20.100 LL/A Máy mới 100%. Chưa active. Đặt mua

 

Sản PhẩmĐơn GiáTình TrạngGhi ChúĐặt mua
iPhone 6S New Full box
iPhone 6S 16GB Rose Gold / Gold 9.500/9.700 LL/A Máy mới 100%. Chưa Acitve Đặt mua
iPhone 6S 64GB Rose Gold /Gold

11.000/11.200

LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
iPhone 6S 128GB Rose Gold /Gold

12.900

LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
 
iPhone 6S 16GB Silver / Gray 9.500 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
iPhone 6S 64GB Silver / Gray 10.900 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
iPhone 6S 128GB Silver / Gray 12.700 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
 iPhone 6S+ New Full box
iPhone 6S+ 16GB Rose Gold/ Gold 11.000/11.100 LL/A Máy mới 100%. Chưa Acitve Đặt mua
iPhone 6S+ 64GB Rose Gold/ Gold 13.000/13.200 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
iPhone 6S+ 128GB Rose Gold/ Gold 13.700/13.900 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
 
iPhone 6S+ 16GB Silver / Gray 10.800 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
iPhone 6S+ 64GB Silver / Gray 12.900 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
iPhone 6S+ 128GB Silver / Gray

13.600

LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
 iPhone 6 New Full box
iPhone 6 16GB Gold 7.300 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
iPhone 6 64GB Gold 8.200 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
iPhone 6 128GB Gold 8.700 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
 
iPhone 6 16GB Silver /Gray
7.700 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
iPhone 6 64GB Silver /Gray
8.000 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
iPhone 6 128GB Silver /Gray
8.500 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
  iPhone 6+New Full box
Phone 6+ 16GB Gold 9.200 LL/A Máy mới 100%. Chưa Active Đặt mua
Phone 6+ 64GB Gold 9.800 LL/A Máy mới 100%. Chưa active. Đặt mua
Phone 6+ 128GB Gold 10.200 LL/A Máy mới 100%. Chưa active. Đặt mua
 
iPhone 6+ 16GB Silver / Gray 9.000 LL/A Máy mới 100%. Chưa active. Đặt mua
iPhone 6+ 64GB Silver / Gray 9.600 LL/A Máy mới 100%. Chưa active. Đặt mua
iPhone 6+ 128GB Silver / Gray 10.000 LL/A Máy mới 100%. Chưa active. Đặt mua